1

14. ročník florbalového turnaje „Obchodka Cup“

Florbalový turnaj 2018

Ve dnech 20. a 21. 11. 2018 proběhl na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantě již 14. ročník florbalového turnaje, známý také pod názvem Obchodka Cup. Jako již tradičně patřil první den turnaje základním školám. Celkově se jich zúčastnilo šest, a sice víceleté Gymnázium Frýdlant, ZŠ Raspenava, ZŠ Stráž nad Nisou, ZŠ Hejnice a dvě družstva ze ZŠ Purkyňova. Mezi chlapci se na prvním místě umístilo družstvo A ze Základní školy Purkyňova, na místě druhém poté skončil tým ze Základní školy ve Stráži nad Nisou a na místě třetím hráči z víceletého Gymnázia Frýdlant. Z dívčích družstev obsadilo první místo družstvo A ze Základní školy Husova, další v pořadí skončily dívky ze Základní školy Hejnice a na místě třetím se umístil tým B rovněž z Husovy Základní školy.

Středa, a tedy druhý den turnaje, patřila středním školám. Celkově se přihlásilo pět družstev chlapeckých a čtyři dívčí. Bojovaly mezi sebou týmy ze Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, z pracovišť Bělíkova, Zámecká a Hejnice a z Gymnázia Frýdlant. V chlapecké kategorii se nejlépe umístilo družstvo B z pracoviště Bělíkova, následované na druhém místě družstvem A opět z pracoviště Bělíkova a cenu za třetí místo si odvezlo družstvo chlapců z Gymnázia Frýdlant. Nejlepším střelcem celého turnaje byl poté vyhlášen Jiří Heinzl z týmu Bělíkova B. Z dívčích týmů se nejvíce radovalo družstvo ze Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantě z pracoviště Zámecká, následovaná týmem B z pracoviště Bělíkova a na místě třetím družstvem Gymnázia Frýdlant. Nejlépe střílející hráčkou se stala Adéla Finkousová z vítězné sestavy.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem hráčkám a hráčům za to, že hráli fair play, rozhodčím za jejich nestranné rozhodování, organizátorům za bezproblémový průběh celého turnaje a v neposlední řadě i divákům, kteří přišli podpořit své týmy. Vítězové si odnesli pohár, diplomy a různé ceny, které do soutěže věnovalo Město Frýdlant a SRPŠ SŠHL Frýdlant.

obchodka cup  1 2 3