Entries by Miroslav Novotný

Zhodnocení spolupráce Frýdlant – Žitava

Dne 28. 6. 2018 se zástupci naší školy sešli se zástupci partnerské školy ZiBi Zittau v německé Žitavě a zhodnotili vzájemnou spolupráci nejen za školní rok 2017/2018 ale i za celou dobu jejího trvání. Toto partnerství letos oslavilo 10. výročí. Zástupci vedení obou škol se dohodli na dalším pokračování přeshraniční spolupráce a naplánovali další projekty.

Předávání výučních listů

V pátek 22.6.2018 proběhlo v prostorách frýdlantské radnice slavnostní předání výučních listů. Věříme, že výuční list pomůže našim absolventům k získání dobrých pracovních pozic, a přejeme jim mnoho úspěchů jak v pracovním, tak i v osobním životě.

Otevření naučné zemědělské expozice

Dne 15.6.2018 v 10:00 byla slavnostně otevřena naučná zemědělská expozice na pozemku školy v ulici Zámecká. Zásadní úlohu ve vzniku této expozice měli Miroslav Kudrna a Jaroslav Palarec. Expozice vznikala déle než rok. Na její přípravě se podílelo mnoho žáků z různých učebních i studijních oborů. Smyslem expozice je přiblížit široké veřejnosti jak známé tak i polozapomenuté […]

Výstava prací žáků na radnici

Ve výstavní síni frýdlantské radnice byly 5.6.2018 instalovány objekty, které dokumentují historii naší země. Jedná se o prostorové papírové modely budov a technických zřízení, které dokumentují určitá historická období v dějinách našeho státu. Díla byla vytvořena žákyněmi a žáky třidy SO 2 jako součást výuky dějepisu a občanské nauky. Výstava potrvá do 30.6.2018. Budeme rádi, […]

Seminář v Ostritz

Účast na semináři v SRN – Ostritz – Marienthal Ve dnech 26. 3. až  28. 3. 2018 se žáci oboru kuchař – číšník a tři děvčata z oboru pekař zúčastnili semináře v SRN v Ostritz v areálu kláštera St. Marienthal, kde trávili čas spolu s pedagogickým doprovodem. Péče o nás jako o hosty byla vynikající. Ubytování […]

Zemědělství a řemeslo v Euroregionu Nisa

Dne 10.1.2018 se uskutečnila jedna z aktivit v rámci projektu Zemědělství a řemeslo v Euroregionu Nisa. Aktivity se zúčastnili žáci naší školy a jejich vrstevníci ze spolupracující školy v Žitavě. Prezentaci připravenou našimi žáky během akce si můžete prohlédnout zde.

Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou

Cvičná škola ČZU Na základě úspěšného vyjednávání s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, katedrou pedagogiky, rektorem ČZU, byla Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant ustanovena CVIČNOU ŠKOLOU této univerzity. Zajišťujeme spolupráci v oblasti řízené pedagogické praxe posluchačů doplňujícího pedagogického studia učitelství odborných předmětů a učitelství praktického vyučování i v dalších oblastech týkajících se vzdělávání.

Sportovní den školy

Čtvrtek 29.6.2017 byl v naší škole věnován pohybovým aktivitám. Ačkoliv nám počasí ne zcela přálo, žáci i učitelé se věnovali sportovním aktivitám s velkou vervou. Za účast ve sportovních disciplínách byli pak žáci odměnění malým občerstvením. Úplným závěrem sportovního dne pak bylo vystoupení hudební skupiny Crazy Brothers. Velký dík za zorganizování celé akce patří hlavně Ing. Miroslavu Kudrnovi. […]