Entries by belikova

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace pořádá v pátek dne 10. listopadu 2017 den otevřených dveří v čase od 10 do 16 hodin. Zveme všechny zájemce o studium na prohlídku školního areálu, dílen odborného výcviku, domova mládeže. Den otevřených dveří probíhá zároveň i na pracovištích Zámecká a v Hejnicích ve stejném […]

KONZULTACE S RODIČI – TŘÍDNÍ SCHŮZKY

SCHŮZKY S RODIČI A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI PRO PRACOVIŠTĚ BĚLÍKOVA SE KONAJÍ VE STŘEDU 15. LISTOPADU 2017 OD 14.00 DO 16.00 HODIN. PRO PRACOVIŠTĚ ZÁMECKÁ SE KONAJÍ 15. LISTOPADU 2017 OD 16.00 DO 17.00 HODIN. PRO PRACOVIŠTĚ HEJNICE SE KONAJÍ 22. LISTOPADU 2017 OD 16.00 DO 17.00 HODIN.   VYUČUJÍCÍ VÁM POSKYTNOU INFORMACE O PROSPĚCHU A […]

BURZY ŠKOL 2017 – KDE NÁS NAJDETE

Prezentace středních škol začaly. Naše škola představuje své obory na právě probíhajících akcích. 12. 10. – 14. 10. 2017  EDUCA Liberec 17. 10. 2017 Děčín 1. 11. 2017 Nový Bor 2. 11. 2017 Turnov 7. 11. 2017 Česká Lípa 7. 11. 2017 ZŠ speciální Frýdlant POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017 13. 11.  – 14. […]

HARMONIZAČNÍ DEN TŘÍDY SO1

Dne 27. 9. 2017 se uskutečnil harmonizační den třídy SO1. Původní venkovní varianta byla změněna z důvodu nepříznivého počasí v předchozích dnech na suchou možnost. Prostory k setkání nám propůjčilo nízkoprahové centrum CAJK ve Frýdlantu. Pestrý program byl sestaven z aktivit, při kterých se žáci vzájemně poznávali, sestavili si pravidla pro fungování třídy, učili se […]

CHOVATELSKÝ DEN VE FRÝDLANTU

V sobotu 30. září 2017 se v areálu chovatelů ve Frýdlantu konala Okresní výstava králíků a drůbeže a Místní výstava holubů a exotického ptactva. Na akci se podíleli žáci naší školy z oborů farmář, zahradník a veterinářství, kteří pomáhali s organizací výstavy. Ve stánku školy byly pro malé návštěvníky připraveny hry, poznávačky a různé soutěže. […]

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant vyhlásila na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu schváleného Radou Libereckého kraje usnesením č. 160/15/RK ze dne 10. 2. 2015 doplňovací volby do školské rady. Doplňovacími volbami byl zvolen 1 člen školské rady za pedagogické pracovníky školy. Volby školská rada 2017 – […]

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – KANDIDÁTNÍ LISTINA

Ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu schváleného Radou Libereckého kraje usnesením č. 160/15/RK ze dne 10. 2. 2015 doplňovací volby do školské rady. Doplňovacími volbami bude volen 1 člen školské rady za pedagogické pracovníky školy. Dne konání voleb: pondělí 25. […]