Entries by belikova

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – UČEBNÍ OBORY, NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 pracovních dnů od tohoto rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole (§ 60a odst. 7 školského zákona), vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Podle ustanovení § 60 odst. 19 školského […]

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY SŠHL FRÝDLANT – VÝSLEDKY VOLEB

Ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu schváleného Radou Libereckého kraje usnesením č. 160/15/RK ze dne 10. 2. 2015  volby do školské rady. Ve volbách do školské rady budou voleni 2 zástupci pedagogických pracovníků a 2 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků […]

LESNICKÝ DEN

Dne 12. května 2018 se koná 12. ročník Lesnického dne. Start od 9.00 hodin do 10.30 hodin v areálu hejnické střední školy. Srdečně Vás zveme na zážitkovou trasu plnou úkolů, k vidění budou i ukázky přibližování dřeva koněm, lesnická technika, výcvik psů, projížďky na koních, pohádka divadla Rolnička a ukázka timbersportu. Akce se koná za […]

VÝSLEDKY SOUTĚŽE PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST

Soutěž (nejen) pro žáky oboru Sociální činnost jsme v naší škole zahájili 5. února 2018. Soutěžící vyplňovali testy, ve kterých měli možnost zopakovat si nebo získat vědomosti z odborných předmětů např. Pečovatelství, Sociální péče, Sociální politika, Psychologie, Právo atd. Proběhlo 6 kol této soutěže, vítěze losovali žáci vždy ve třídách za přítomnosti Mgr. Evy Kašíkové […]

13. ROČNÍK ZEMĚDĚLSKÉ OLYMPIÁDY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

Ve dnech 18. – 19. 4. 2018 uspořádala Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 13. ročník Zemědělské olympiády žáků středních škol. Tato akce proběhla ve spolupráci s Libereckým krajem, Regionální agrární radou a Okresní agrárním komorou za podpory firem a osob nejen z Frýdlantska. Potěšila nás účast družstev ze škol, které k nám tradičně jezdí: […]

Náš učitel získal medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně

Dne 28. března 2018 byl oceněn medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně – za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost Ing. Jan Vachel, který celý svůj profesní život zasvětil rozvoji lesnického učňovského školství, ve funkci mistra odborného výcviku a později zástupce ředitele Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu, vždy poskytoval svým žákům „něco navíc“ […]

Floristická soutěž „Otevírání jara“

23.  března 2018 se naše škola zúčastnila floristické soutěže Otevírání jara. Místem konání bylo výstaviště v pražských Letňanech. Za naši školu zabojovala Anna Patková. 1. úkolem byla vázaná jarní kytice 2. úkolem byl květinový šperk 3. úkolem byla sesazovaná jarní nádoba, ve které Anička vybojovala krásné 3. místo. Moc děkujeme za reprezentaci naší školy a […]

GASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ – SRDCE NA TALÍŘI

Žákyně naší školy se zúčastnily V. ročníku gastronomické soutěže „Srdce na talíři“, která se konala v 21. března 2018 v Městci Králové. Naši školu reprezentovaly žákyně Sandra Dajosová a Martina Kavúrová oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby, které získaly ocenění za nejsympatičtějsí dvojici gastronomické soutěže. Blahopřejeme! Zde si prohlédněte prezentaci ze soutěže: Srdce na talíři […]