Práce s počítačem

Tabulkové kalkulátory Základní pojmy z ICT Aktualizace OS a aplikačních programů Počítačová grafika
Excel – kopie, seznamy Komponenty počítačů Firewal a další bezp. nástroje Barevné modely
Excel – součty Software Počítačové viry a červy Počet bodů a rozlišení rastrového obrázku
Excel – vzorce Periferie počítačů Metody útoků přes webové stránky a mail Barevná hloubka
Excel – listy Ochrana počítače Antivirový program Změna rozlišení, DPI a barevná hloubka
Excel – adresování buněk Distribuce SW, autorská práva Problematika spamu a obrana proti Estetické zásady grafické kompozice
Excel – funkce Operační systémy Podvody, hoaxy Barevné ladění dokumentu
Excel -statistické funkce Rozhraní Windows Komplexní přístup k bezpečnosti IT Grafické formáty
Excel v normování Práce s Průzkumníkem Zásady vytvoření bezpečnostního hesla Konverze mezi formáty
Excel – třídění dat Aplikace v Windows – Malování Zabezpečení počítače a dat před zneužitím Hledání obrázků
Excel – automatický filtr Aplikace ve Windows Ochrana dat před ztrátou, zálohování Skenování obrázků
Excel – grafy Windows – poznámky a shrnutí Základy počítačové etiky Publikování a sdílení obrázků
Excel – sloupcové grafy Textové editory Zákon o svobodném přístupu k informacím Digitální fotoaparát
Excel – grafy x – y Textové editory – písma Podstata ochrany autorských práv Zásady kompozice obrazu
Excel – tisk Textové editory – odstavce Normy pro citování z knih a z on-line zdrojů Základní úpravy fotografií
Excel – Calc Textové editory – tabulátory Licence k užití programu Pokročilejší úpravy fotografií
Databáze Textové editory – stránky Ochrana programů před nelegálním kopírováním Objekty a nástroje vektorového editoru
MS Access – tvorba databáze Tabulky v textu Nejčastěji používané druhy licencí Operace s vektorovými objekty
MS Access – účel formulářů Jazykové nástroje Licence GNU-GPL Využití rastrových obrázků ve vektorové grafice
MS Access – filtrování v tabulkách Objekty v textu Licence CreativeCommons Text ve vektorovém editoru

Český jazyk a literatura - prezentace PowerPoint

Nár. obrození – úvod 1 Ruský realismus – Dostojevskij Znaky českého baroka Počátky sloves. umění, ústní lid. slovesnost, starověká lit.
Nár. obrození, 1. fáze – úvod Ruský realismus – Čechov České barokní umění Starověká literatura – orientální literatura
Nár. obrození, 1. fáze – obecná char. Severský realismus – Ibsen Česká barokní literatura Komenský Starověká literatura egyptská
Nár. obrození, 1. fáze – péče o jazyk Realismus v české lit. – úvod Komenský – Labyrint světa … Starověká literatura hebrejská
Nár. obrození – Dobrovský Kritický realismus – úvod Klasicismus, osvícenství – úvod Starověká literatura hebrejská – obrazová část
Nár. obrození – Dobner, Pelcl Realismus v české próze – Rais Klasicismus – znaky Poselství Bible
Nár. obrození – Kramerius Realismus – Winter Franc. literární klasicismus Export 67
Nár. obrození – české divadlo Realismus – venkovská próza Moliére – život a dílo Starověká perská literatura
Nár. obrození – Thám České realistické drama Moliére – Lakomec Starověká literatura čínská
Nár. obroz. – čes. poezie, Puchmajer A. Jirásek Jean de la Fontaine Antická literatura řecká – periodizace
Realismus – úvod A. Jirásek 2 Voltairem Antická řecká literatura – Ilias a Odyssea
Realismus ve výtvarném umění Naturalismus v české próze 1 Preromantismus – znaky Antická řecká literatura – charakteristika homérských eposů
Realismus ve svět. lit. – Balzac Naturalismus v české próze 2 J. J. Rousseau Antická řecká literatura – archaické období – lyrika
Realismus ve svět. lit. – Flaubert Česká próza 1.pol.20. st. Chateaubriand, Prévost Antická řecká literatura – anakreontská lyrika
Realismus ve svět. lit. – Maupassant Obraz 1. svět. války v české lit. Německý preromantismus Antická řecká literatura – Ezop
Realismus ve svět. lit. - Zola Švejk J.W.Goethe – život a dílo Antická řecká literatura – vývoj řeckého dramatu
Anglický realismus – Dickens Karel Čapek 1 J.W.Goethe – Faust Antická řecká literatura -Aischylos
Angl. realismus -Ch. a E. Brontëovy Karel Čapek 2 Anglická renesance – Shakespeare Antická řecká literatura – export 78
Ruský realismus – Gogol Karel Poláček W. Shakespeare – dílo Antická řecká literatura – Sofokles Antigona
Ruský realismus – Tolstoj Vladislav Vančura W. Shakespeare – Romeo a Julie Antická řecká literatura – Euripides

Zdravotní nauka

Dýchací ústrojí – funkce a stavba Trávicí soustava – funkce, části, dutina ústní Ischemická choroba dol. konč. – příčiny, stádia
Horní cesty dýchací Trávicí soustava – hltan, jícen, žaludek Ischemická choroba dol. konč. – příznaky, diagn., léčení
Dolní cesty dýchací Trávicí soustava – tenké střevo Kostra – dělení, stavba, růst
Plicní ventilace Trávicí soustava – tlusté střevo Kostra –  těla, trupu, páteře
Lidská plemena Trávicí soustava – trávení živin Kostra – horní konč.
Vývoj člověka 1 Hypertenze – charakteristika, dělení, vývoj. st. Kostra – dolní koč., kostra pánve
Vývoj člověka 2 Hypertenze – příznaky, diagnostika, léčení Kostra – hlavy
Oběhová soustava – funkce, charakteristika Ateroskleróza - char., příčiny, příznaky Svalová soustava – typy, funkce, stavba
Krevní oběh Ateroskleróza – diagnostika, léčení, komplikace Svalová soustava – svaly hlavy, krku, hrudníku, břicha
Krev a její funkce ICHS – charakteristika, příčiny Svalová soustava – svaly zad, horních a dolních končetin
Složení krve – krevní plazma, erytrocyry ICHS – příznaky, diagnostika, léčení Základní živiny – chem. složení potravin, bílkoviny
Krevní skupiny Akutní infarkt myokardu-char., příčiny, příznaky Základní živiny – cukry
Složení krve -  bílé krvinky, trombocyty Akutní infarkt myokardu-typy infarktu, diagnostika, léčení, komplikace Základní živiny – tuky, cholesterol
Žlázy s vnitřní sekrecí – epifýza, hypofýza Cévní mozková příhoda – charak., příčiny, příznaky Základní živiny – minerální látky 1. díl
Žlázy s vnitřní sekrecí – štítná žláza, brzlík Cévní mozková příhoda – rizikové faktory, příznaky, diagnostika Základní živiny – minerální látky 2. díl
Žlázy s vnitřní sekrecí – nadledvinky, šišinka Cévní mozková příhoda – léční, následky Základní živiny – vitamíny rozp. ve vodě B1, B2..
Žlázy s vnitřní sekrecí – vaječníky, varlata Cévní mozková příhoda – následná péče, komplikace, prognóza Základní živiny – vitam. rozp. ve vodě B3-PP
Močová soustava – funkce Angina pectoris – charakteristika, příčiny Základní živiny – vitymíny rozp. v tucích
Močová soustava – ledviny, nefron Angina pectoris – příznaky, typy anginy pectoris Základní živiny – racionální strava 1. díl
Močová soustava Angina pectoris – diagnostika, první pomoc, léčení, prevence, komplikace Základní živiny – racionální strava 2. díl

Ekonomika a Obchodní korespondence

Zákon o obchodních korporacích Financování podniku Úvod do obchodní korespondence 1
Celnictví Zdroje financování Úvod do obchodní korespondence 2
Bankovní systém Cizí zdroje financování 1 Normalizovaná úprava písemností – normy, zkratky, …
Aktivní úvěrové operace Cizí zdroje financování 2 Normalizovaná úprava písemností – zkratky, značky, adresy
Pasivní úvěrové operace Cizí zdroje financování 3 Normalizovaná úprava písemností – psaní adres
Bankovní služby Cizí zdroje financování 4 Normalizovaná úprava písemností – psaní adres
Pojišťovnictví Obchodní a prodejní činnost Normalizovaná úprava písemností – čísla, členění textu
Druhy komerčního pojištění Marketingový mix Tvorba obchodního dopisu – struktura obchodního dopisu
Burzy, burzovní obchody Prodej Tvorba obchodního dopisu – pravidla
Burza CPP, a.s. Manažerské činnosti Písemnosti při obchodování – úvod
Pojem a druhy kalkulací Plánování Písemnosti při obchodování – poptávka
Finanční plánování Organizování Písemnosti při obchodování – nabídka
Transformace ekonomiky 1990 – 2011 Výběr, rozmísťování a hodnocení pracovníka Písemnosti při obchodování – plnění obch. smluv
Kapitoly finančního plánu Vedení lidí Písemnosti při porušování OS
Finanční desatero Kontrola Písemnosti ve styku s peněžními ústavy a poštou
Ukazatelé likvidity Hospodářská politika Písemnosti ve styku s peněžními ústavy a poštou
Ukazatelé financování Hrubý domácí produkt Dopisy občana organizaci
Ukazatele aktivity Nezaměstnanost Pracovně právní písemnosti – žádost o místo, životopis
Ukazatele rentability Inflace Pracovně právní písemnosti – pracovní smlouva
Doplňkové ukazatele Mezinárodní obchod Právní písemnosti

Účetnictví

Zásoby – druhy, členění, oceňování Pokladna Úvod do účetnictví – úvod
Účtování materiálu 1 Ceniny, peníze na cestě Úvod do účetnictví – informace pro vedení účetnictví
Účtování materiálu 2 Běžný účet Úvod do účetnictví – způsoby vedení evidence
Dlouhodobý majetek – členění Úvěry Úvod do účetnictví – finanční a manažerské účetnictví
Dlouhodobý majetek DPH – úvod Účetní doklady- význam, členění
Dlouhodobý majetek – vyřazení DPH – doklady Účetní doklady – náležitosti, vyhotovování a opravy
Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 1 DPH – účtování Účetní doklady – oběh účetních dokladů
Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 2 Materiál – doklady Majetek podniku a zdroje financování – formy majetku
Zúčtovací vztahy 1 Materiál - účtování Majetek podniku a zdroje financování – oběžný majetek
Zúčtovací vztahy 2 Zboží – pořízení Majetek podniku a zdroje financování – zdroje financování
Náklady a výnosy – charakteristika DHM – úvod Daňová evidence – charakteristika, peněžní deník
Náklady a výnosy – účtování 1 DHM – pořízení Daňová evidence – průběžné položky, evidence majetku a závazků
Náklady a výnosy – účtování 2 DHM – odpisy Základy účetnictví – rozvaha
Náklady a výnosy – časové rozlišení 1 Mzdy – úvod Základy účetnictví – strukturs rozvahy, změny rozvahových položek
Náklady a výnosy- časové rozlišení 2 Mzdy – výpočet Základy účetnictví – rozvahové účty
Účetní uzávěrka – charakteristika, inventarizace Mzdy – účtování 1 Základy účetnictví , výsledkové účty, podrozvahové účty
Účetní uzávěrka – inv.rozdíly,zaúčtování účetních operací Mzdy – účtování 2 Základy účetnictví – syntetická a analytická evidence
Účetní uzávěrka – zjištění HV Výrobky Účetní technika – rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova, účtový rozvrh
Účetní uzávěrka – charakteristika, rozvaha Náklady a výnosy Účetní technika – účetní zápisy a přezkušování jejich správnosti
Účetní uzávěrka – výkaz zisku a ztráty, příloha Zboží – prodej Účetní technika – opravy účetních zápisů. účetní knihy

Meteorologie a hydrologie, Průmysl a odpady, Fyzika - prezentace PowerPoint, pracovní list Word

Atmosféra – charakteristika Teplota půdy Odpady – základní pojmy Soustava SI
Složení a vrstvy atmosféry Měření teploty půdy Odpady – právní normy
Soustava SI – pracovní list
Chemické složení atmosféry Teplota vzduchu – průběh Pojem odpadů Kinematika
Vývoj složení atmosféry Teplota vzduchu – zvrstvení Nebezpečné odpady Kinematika – pracovní list
Atmosféra – ozón Měření teploty vzduchu Komunální odpad Volný pád
Ozón v atmosféře Teplota vzduchu – měření 2 Nakládání s odpady Pohyb hmotného bodu po kružnici
Tlak vzduchu Teplota vzduchu – měření, vnímání Odp. terminologie – skládka, sběr Dynamika – síla
Měření tlaku vzduchu Voda v atmosféře Úprava, využití odpadů
Tíhová síla, tíha
Přístroje na měření tlaku vzduchu Vlhkostní charakteristiky Recyklace, odstranění Tření smykové
Tlakové útvary Vlhkost vzduchu – výpočty Zařazování odpadů 1 Valivý odpor
Vítr Vlhkost vzduchu – výpočty 2 Zařazování odpadů 2 Mechanická práce, výkon
Charakteristiky větru Meteorologické výpočty Zařazování odpadů 3 Mechanika tekutin
Měření větru Meteorologické výpočty 2 Zařazování odpadů 4
Volný pád – pracovní list
Globální cirkulace Oblaky – definice Odpadové hospodářství v ČR Pohyb hmotného bodu po kružnic – pracovní list
Lokální větry Oblaky – klasifikace Principy OH 1 Dynamika – síla – pracovní list
Sluneční záření Oblaky – shrnutí Principy OH 2 Tíhová síla, tíha – pracovní list
Složky slunečního záření ČHMÚ – význam, úkoly Povinnosti při nakládání s odpady 1 Tření smykové – pracovní list
Měření slunečního záření ČHMÚ – struktura, organizace Povinnosti při nakládání s odpady 2
Valivý odpor – pracovní list
Cvičení – místní sluneční čas ČHMÚ – meteorologické stanice Povinnosti při nakládání s odpady 3
Mechanická práce, výkon – pracovní list
Místní čas – pracovní list Fenologie Povinnosti při sběru a výkupu odpadů
Mechanika tekutin - pracovní list

Biologie

Charakteristika života
Charakteristika života Nepohlaní rozmnožování Cytogenetika – chromozomy
Cytologie, stavba buňky Pojivová tkáň Pohlavní rozmnožování Chromozomové a genomové mutace
Organické látky
Trofická, svalová, nervová tkáň Gametogeneze rostlin Nechromozová dědičnost
Nukleové kyseliny Tvar a souměrnost těla Gametogeneze živočichů Mnohobuněčné organismy – genetika
Struktura buněk Opěrná a pohybová soustava Oogeneze Dědičnost monogenních znaků
Cytoplazmatické organely – jádro Soustava trávicí Oplození – druhy Dihybridní křížení
Ostatní cytoplazmatické organely Soustava dýchací a oběhová Opylení, oplození, způsoby Mendelovy zákony
Životní funkce buňky Soustava vylučovací a smyslová Oplození živočichů Vazba genů a Morganova pravidla
Fyziologické mechanismy Soustava nervová Odchylky oplození živočichů Dědičnost pohlaví
Metabolismus Žlázy s vnitřní sekrecí Ontogeneze rostlin Dědičnost pohlavně vázaná
Enegetický metabolismus Rozmnožovací soustava Vliv vnitřních a vnějších činitelů na růst rostlin Dědičnost kvantitativních znaků
Chemosyntéza Viry Vývin rostlin Genetika populací
Dělení buněk Bakterie Organogeneze rostlin Genetika člověka
Dělení buněk -meióza Choroboplodé bakterie Ontogeneze živočichů – blastogeneze Evoluce
Stavba a funkce pletiv Říše houby – charakteristika Organogeneze Hominizace a sapientace
Pletiva trvalá Taxonomie hub Embryonální a postembryonální vývoj Rodokmen člověka
Krycí pletiva Houby pravé Úvod do genetiky Etologie
Krycí pletiva druhotná Houby vřeckovýtrusé Syntéza nukleových kyselin Získávání potravy, hygiena zvířat
Soustava pletiv vodivých Stopkovýtrusé čeledi Mutace Společenský život živočichů
Druhy cévních svazků Stopkovýtrusé – řády, oddělení lišejníky Cytogenetika Společenstva zvířat

Technologie PE a SUS

Pekárenská výroba – uvod Omáčky Vývoj kuchařského umění Tepelná úprava pokrmů 1
Historie výživy Rozdělení omáček
Význam technologie
Tepelná úprava pokrmů 2 Způsoby vaření
Historie pekařiny u nás Teplé omáčky
Osobní hygiena
Tepelná úprava pokrmů 3 Dušení
Charakteristika dnešního stravování Teplé omáčky k vařenému hovězímu masu BOZP Tepelná úprava pokrmů 4 Pečení
Hygiena a sanitace v pekárnách Studené omáčky
Zásady správné výživy Tepelná úprava pokrmů 5 Zapékání
Zásady osobní hygieny Druhy studených omáček
Skladování potravin
Tepelná úprava pokrmů 6 Smažení
Rozdělení pekárenské výroby Krycí rosolové omáčky HACCP Rozdělení polévek
Výroba pšeničného těsta Krycí rosolové omáčky – TP Pomůcky obsluhujících Další druhy vývarů
Suroviny na výrobu pšeničných těst Tabulové omáčky Výrobní středisko
Hnědé polévky
Vlastnosti mouky Tabulové omáčky dokončení Konvenience Bílé polévky
Předvýrobní operace s moukou Zálivky Mechanické zpracování Ostatní polévky
Droždí – surovina na výrobu Ochucená másla Úpravy potravin Zavářky do polévek
Voda – surovina na výrobu Podávání pokrmů Příprava potravin zastudena a zasyrova Technologické postupy zavářek
Sůl – surovina na výrobu
Netradiční omáčky 1 Předpříprava potravin 1 Vložky do polévek
Cukr – surovina na výrobu
Netradiční omáčky 2 Předpříprava potravin 2 TP bílých polévek
Tuk – surovina na výrobu
Netradiční omáčky 3
Předpříprava potravin 3
TP přesnídávkových polévek
Vejce – surovina na výrobu
Netradiční omáčky 4 Předpříprava potravin 4
TP ostatních polévek
Mléko – surovina na výrobu
Netradiční omáčky 5
Předpříprava potravin 5
Zařazování polévek
Přímé a nepřímé vedení při výrobě těst
Netradiční omáčky 6 Kuchařské názvosloví
Opravy zadání
Kvasné stupně – omládky a poliše
Dipy Odborná kuchařská literatura
Použití do JL

Technologie řezník - uzenář, Obchodní provoz

Hygiena, sanitace Dělení bourání jatečných těl 1
Druhy drůbeže Spotřebitelská poptávka
Druhy úklidů Dělení bourání jatečných těl 2 Jatečné zpracování drůbeže
Nákup zboží do prodejny 1
Podmínky pro přepravu Chlazení masa
Technologie zpracování drůbeže Platební podmínky, kupní smlouva
Přepravní doklady
Průvodce hovězím masem Tržní dělení drůbežího masa a výroba separátu
Příjem zboží do prodejny 1
Zrání masa
Dělení hovězího masa Doprava a přeprava drůbeže
Reklamace zboží u dodavatela
Jatka v obrazech Dělení hovězího masa pro KÚ Druhy ryb, sladkovodní ryby Skladování zboží, BOZP
Jatečná výtěžnost Dělení a bourání vepřového Zpracování ryb
Skladování zboží – druhy skladů
Dokumentace HACCP
Veterinární kontrola
Rybí výrobky Prodej zboží – příprava k prodeji
Základní pojmy Průvodce vepřovou porážkou Charakteristika ryb Prodej zboží – technika prodeje
SEUROP I Technologické celky vepřové 1-2 Polotovar z ryb – kapří
MO operace – související operace
SEUROP a JUT
Dělení vepřového výsekové a výrobní Technologická linka na zpracování kapra Certifikace, čárový kód
Výpočty a vzorce výtěžnosti Dělení hovězího a jakostní třídy
Nákup a prodej zvěřiny Nákup zboží 2 – objednávání
Jatečné partie prasete
Dělení a zpracování telecího masa
Požadavky při prodeji na zpracovnu zvěřiny
Příjem zboží 2 – přejímky
Terminologie v masné výrobě Dělení a zpracování jehněčího a skopového masa Rozdělení, význam a druhy zvěřiny
Prodej zboží – označení cenou
Masná výroba a její skupiny Dělení a zpracování kozího masa Zpracování živočišných tuků
Prodej zboží – předpisy
Obaly v masné výrobě Solení Hlavní způsoby konzervace rybího masa Reklamace spotřebitelem
Požadavky na značení obalu
Uzení Zpracování živočišných tuků
Prodejní doklady
Struktura masných výrobků Masná výroba
Životní prostředí a zpracovny jatek Kontrolní pokladny
Odborná terminologie v mase
Zmrazování Odpadové hospodářství Ochrana práv spotřebitele
Vedlejší jatečné produkty
Zmrazovací zařízení a technologie Konfiskáty a odpadové hospodářství Obchodní operace v prodejně

Botanika, Zelinářství, Vazačství, Odborný výcvik

Smrk ztepilý Košťálová zelenina
Estetika – charakteristika Smuteční floristika
Smrk pichlavý
Zelí hlávkové Vazačské práce
Smuteční věnce
Smrk omorika
Kapusta hlávková Základy estetiky
Vypichovaný věnec
Platan západní
Kapusta kadeřavá
Základní estetické zákonitosti
Skobičkovaný, lepený věnec
Platan javorolistý Kedluben Nářadí a pomocný materiál Přízdoba věnce
Platan východní Brokolice Ostatní pomocný materiál Kyticová, stuhová přízdoba
Jilm habrolistý1
Listová zelenina
Venkovní květiny
Dekorace rakve
Jilm habrolistý2
Špenát Cibulnaté a hlíznaté rostliny
Smuteční kytice
Jilm vaz
Plodová zelenina Venkovní zeleň
Ostatní smuteční floristika
Buk lesní Rajče Skleníková zeleň
Výzdoba smuteční síně nebo kostela
Kaštanovník jedlý Okurka 1
Typy a tvary váz
Dušičkové věnce
Dub letní
Okurka 2 Techniky aranžování váz Věnec slaměnkový, mechový
Dub cer, dub špičák Tykev Přípravné práce 1
Věnce zelené, lesní
Dub červený Meloun cukrový
Přípravné práce 2 Kříž, poštářek, dečka
Dub zimní Meloun vodní Rozdělení kytic podle materiálů
Kytice, vypichovaná aranžmá do nádob
Dub pýřitý Lilek jedlý Rozdělení kytic podle stylu
Advetní floristika
Bříza bradavičnatá Cibulová zelenina Techniky zpracování kytic 1 Adventní parter
Olše lepkavá Česnek setý Techniky zpracování kytic 2 Ostatní adventní výzdoba
Olše šedá
Pór Techniky zpracování kytic 3 Vánoční floristické práce
Habr obecný Pažitka Výběr a použití materiálů
Dekorace štědrovečerního stolu