1

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve dnech 17. a 18. ledna proběhly na Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant dny otevřených dveří. U této příležitosti škola otevřela školní kavárnu na pracovišti Bělíkova ve Frýdlantu.

Zájemci o studium si mohli prohlédnout budovy školy, zejména velmi dobře vybavené odborné učebny, ve kterých probíhá výuka odborných předmětů. Dále i učebny pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, chemickou laboratoř, počítačové učebny, domov mládeže, školní jídelnu, školní hospodářství a tělocvičnu s posilovnou. Příchozí se dozvěděli také o aktivitách školy, jakými jsou adaptační kurzy, lyžařské a sportovní kurzy, zahraniční exkurze a stáže, účast na soutěžích a olympiádách.

Děkujeme všem, kteří nás přišli navštívit. Vaše ohlasy nás potěšily.

2 3 1