Výroční zpráva 2018-2019 o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva 2017-2018 o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Tabulková část výroční zprávy za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva 2016-2017 o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva 2015-2016 o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva 2014-2015 o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Inspekční zpráva 2015

Inspekční zpráva 2015

 

Výroční zpráva 2013-2014 o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok 2014

Výroční zpráva 2011-2012 o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Zpráva o činnosti 2012

Komentář k účetní závěrce k 31.12.2012

Přílohy k účetní závěrce k 31.12.2012 I. část

Přílohy k účetní závěrce k 31.12.12 II. část

Přílohy k účetní závěrce k 31.12.2012 III.část

Schválení úč. závěrky 2012

Tabulky majetku

Komentář k HV k 31.12.2012

Titulní list, rozvaha, výsledovka k 31.12.2012