MZ2018

16-05-2018 Celý den

Ústní MZ – třídy SČ 4, DS 3
Praktická MZ – třída VE 4