MZ2019P

10-09-2019 Celý den

Ústní maturitní zkouška na pracovišti Frýdlant – Zámecká.
Podle organizačního zabezpečení.