MZ2019P

12-09-2019 Celý den

Ústní maturitní zkouška na pracovišti Frýdlant – Bělíkova.
Podle organizačního zabezpečení.