MZZZ2018

28-02-2018 Celý den

Jmenování Školního maturitního komisaře (CERMAT)

Jmenování předsedů pro maturitní a závěrečné zkoušky (KÚ LK)