Závěrečné zkoušky

03-06-2019 Celý den

Po úspěšném vykonání písemné, praktické a ústní části získají žáci závěrečných ročníků učebních oborů výuční list.