Zemědělská olympiáda

24-04-2019 Celý den

Republiková soutěž odborných dovedností žáků v zemědělských oborech