Zemědělská olympiáda

25-04-2019 Celý den

Republiková soutěž odborných dovedností žáků v zemědělských oborech