ZZ2019P

03-09-2019 07:00 - 03-09-2019 15:00

Závěrečné zkoušky – praktická část.
Dle organizačního zabezpečení.