ZZ2019P

11-09-2019 Celý den

Závěrečné zkoušky – ústní část.
Dle organizačního zabezpečení.