ZZ2019P

02-09-2019 Celý den

Závěrečné zkoušky – písemná část.
Dle organizačního zabezpečení.