foto

Zemědělství a řemeslo v euroregionu Nisa podruhé

V rámci projektu Zemědělství a řemeslo v euroregionu Nisa měli naši žáci možnost se zúčastnit exkurze na téma zpracování masa a řeznictví společně se skupinou studentů z partnerské školy Bildungsgesellschaft Žitava. Byla to již druhá aktivita v rámci tohoto projektu a navázala na první setkání našich studentů a jejich německých vrstevníků, které proběhlo 10.1.2018.

Jak celý den proběhl můžete shlédnout v přiložené prezentaci, kterou připravily žákyně 1. ročníku Zdeňka Gottwaldová a Michaela Poláková.