SO1

HARMONIZAČNÍ DEN TŘÍDY SO1

Dne 27. 9. 2017 se uskutečnil harmonizační den třídy SO1. Původní venkovní varianta byla změněna z důvodu nepříznivého počasí v předchozích dnech na suchou možnost. Prostory k setkání nám propůjčilo nízkoprahové centrum CAJK ve Frýdlantu.

Pestrý program byl sestaven z aktivit, při kterých se žáci vzájemně poznávali, sestavili si pravidla pro fungování třídy, učili se komunikovat, spolupracovat a určili jsme si zapisovatele třídy všech akcí v budoucnu.

Třída věří, že budou dobrým kolektivem a budou po dobu čtyřletého studia táhnout za jeden provaz.

Odcházeli jsme na víkend s dojmem, že už nejsme cizí lidé, ale dobrá parta kamarádů. Harmonizační den splnil svůj cíl.

SO1