Bělíkova 1387 2015 b

INFORMACE K POSTUPNÉMU UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol a to výhradně pro účely přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Rozpis konzultací bude upřesněn na začátku května – konzultace budou dobrovolné.

Maturitní a závěrečné zkoušky

V průběhu června budou probíhat maturitní a závěrečné zkoušky.

Podrobné informace k organizaci zkoušek škola zveřejníme v průběhu měsíce května.

Od 1. června nastoupí žáci učebních oborů, a to výhradně pro účely realizace praktického vyučování (odborný výcvik) v omezeném režimu výuky.

Podrobnosti o organizaci výuky odborného výcviku zveřejníme v průběhu měsíce května.

Červen (zatím bez určení konkrétního termínu)

Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací, nebo občasných vzdělávacích aktivit pro žáky nižších ročníků.

V závislosti na vývoji epidemiologické situace může být harmonogram aktualizován nebo doplněn.

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi