Doporučení MŠMT pro práci se žáky s poruchami autistického spektra.

Komunikační soubor pro práci ze žáky s poruchami autistického spektra – krátká verze.

Komunikační soubor pro práci ze žáky s poruchami autistického spektra – plná verze.