Svářečská škola

Naše škola je zřizovatelem svářečské školy. Registrační list naleznete zde a ceník zde.

Autoškola

Naše školní Autoškola provádí výcvik na osobní automobily, traktory a nákladní auta.

Podrobnosti, kontakty a ceny najdete zde.

Pracovník v sociálních službách

Nově akreditovaný kurz pro veřejnost. Podrobnosti zde.

Kurz včelaření

V rámci projektu Frýdlantsko nabízí SŠHL Frýdlant pro veřejnost zcela nový vzdělávací program zaměřený na chov včel a zpracování včelích produktů. První – pilotní – běh tohoto kurzu bude poskytnut v průběhu školního roku 2013-14 veřejnosti bezplatně – náklady na kurz budou plně hrazeny Evropskými fondy. Více informací najdete v přiloženém letáku.

Základní kurz pro práci s ruční motorovou řetězovou pilou

Přihláška na kurz

Obsah kurzu:
Obsluha a údržba RMŘP, příčné řezy /manipulace/, základní dovednosti pro kácení stromů do tloušťky max. 15 cm na pařezu

Délka kurzu: 32 hodin
Forma ukončení:
praktické přezkoušení získaných dovedností, zkouška z teoretických znalostí a BOZP formou testu.

Cena kurzu: dle kalkulace
Otevření kurzu: při minimálně 4 přihlášených, nebo dle individuální dohody
Termín konání: zahájení kurzu dle dohody s objednatelem, ukončení kurzu po naplnění výše předepsaných hodin

Kurz dřevorubců

Přihláška na kurz

Obsah kurzu:
Obsluha a údržba ruční motorové řetězové pily, bezpečný pracovní postup při těžbě dřeva v normálních a ztížených podmínkách.

Délka kurzu: 96 hodin
Forma ukončení:
praktické přezkoušení v těžbě dřeva, zkouška z teoretických vědomostí včetně BOZP formou testu.

Cena kurzu: dle kalkulace
Otevření kurzu: při minimálně 4 přihlášených, nebo dle individuální dohody
Termín konání: zahájení kurzu dle dohody s objednatelem, ukončení kurzu po naplnění výše předepsaných hodin.

Opakované školení a přezkoušení pro práci s RMŘP

Přihláška na kurz

Obsah kurzu:
Určeno pro držitele průkazu k obsluze RMŘP k upevnění dosavadních znalostí a bezpečných pracovních postupů, získání nových poznatků z oblasti bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci s RMŘP.

Délka školení: 6 hodin
Forma ukončení: písemným testem

 Základní kurz pro práci s křovinořezem

Přihláška na kurz

Obsah kurzu:
Obsluha křovinořezu při příležitostných a nenáročných pracích – vyžínání buřeně a nízkých náletových křovin a dřevin do 8 cm průměru kmene v místě řezu mimo výchovných zásahů v lese, údržba stroje a příslušných nástrojů.

Délka kurzu: 21 hodin
Forma ukončení:
praktické přezkoušení, zkouška teoretických vědomostí včetně BOZP formou testu
Cena kurzu: stanovena dle počtu účastníků
Otevření kurzu: při minimálně 4 přihlášených, nebo dle individuální dohody
Termín konání: zahájení kurzu dle dohody s objednatelem, ukončení kurzu po naplnění výše předepsaných hodin.

 

Další ustanovení pro pořádané dřevařské kurzy:


Pracoviště a dopravu zajistí škola, v případě zájmu je možné zajistit stravování a ubytování účastníků kurzu. Další informace rádi sdělíme individuálně.

Sdělte písemnou formou na naši adresu, o který kurz máte zájem, co potřebujete od nás zajistit a který nejbližší termín Vám vyhovuje. Přihláška je ke stažení na této stránce u příslušného kurzu, úhrada bude provedena v hotovosti u hospodářky pracoviště. Firmy a organizace uhradí kurz předem a předloží výpis z banky. Za vystavení „Osvědčení“ o absolvování kurzu je jednotný poplatek 100,-Kč.

Pozor – jsme plátci DPH

Náplň kurzů je možné upravit dle požadavků objednatele tak, aby co nejlépe vystihovala předmět jeho činnosti.

Vybavení na kurz:
vlastní, při případné zápůjčce RMŘP, nářadí, protipořezových kalhot, přilby apod. od školy bude k ceně kurzu účtováno zápůjčné dle kalkulace.
Vyplněnou přihlášku zašlete obratem na adresu školy.