SŠHL Frýdlant

Úplný název školy: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Adresa: Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant
E-mail – podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz
Telefon sekretariát – podatelna: 482 428 861, 778 736 833
Datová schránka:  rwbk83c

Zřizovatel školy: Liberecký kraj
Ředitel školy: Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862, miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Milan Drechsler, tel. 482 428 864, milan.drechsler@sshlfrydlant.cz

Pracoviště Frýdlant – Bělíkova1387

Úplný název školy: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, pracoviště Frýdlant – Bělíkova
Adresa: Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant
E-mail: info@sshlfrydlant.cz
Telefon sekretatiát: 482 428 861, 770 166 220  od 7.00 do 14.00 hodin

Ředitel školy: Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862, miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz
Vedoucí pracoviště: Mgr. Milan Drechsler, tel. 482 428 864, milan.drechsler@sshlfrydlant.cz

Kontakty na další pedagogické pracovníky pracoviště Bělíkova

Ing. Antošová Hana 482 428 870 hana.antosova@sshlfrydlant.cz
Mgr. Baboráková Yvona 482 428 869 yvona.baborakova@sshlfrydlant.cz
Mgr. Bílková Simona 482 428 869 simona.bilkova@sshlfrydlant.cz
Beneš Vladimír 482 428 894 vladimir.benes@sshlfrydlant.cz
Bc. Bláha Ondřej 482 428 871 ondrej.blaha@sshlfrydlant.cz
Mgr. Boček Martin 482 428 874 martin.bocek@sshlfrydlant.cz
Mgr. Drechsler Milan 482 428 864 milan.drechsler@sshlfrydlant.cz
Ing. Farský Jaromír 482 428 874 jaromir.farsky@sshlfrydlant.cz
Fejtek Roman 482 428 894 roman.fejtek@sshlfrydlant.cz
Mgr. Fisenková Alena 482 428 892 alena.fisenkova@sshlfrydlant.cz
Harcuba Lubomír 482 428 878 lubomir.harcuba@sshlfrydlant.cz
Honysová Jarmila 482 428 873 jarmila.honysova@sshlfrydlant.cz
Mgr. Housová Kristýna 482 428 870 kristyna.housova@sshlfrydlant.cz
Jarková Květa 482 428 897 kveta.jarkova@sshlfrydlant.cz
Mgr. Kašíková Eva 482 428 890 eva.kasikova@sshlfrydlant.cz
Mgr. Klicperová Hana 482 428 890 hana.klicperova@sshlfrydlant.cz
Kobera Vladislav 482 428 878 vladislav.kobera@sshlfrydlant.cz
Mgr. Košková Iva 482 428 865 iva.koskova@sshlfrydlant.cz
Mgr. Křičková Jana 482 428 893 jana.krickova@sshlfrydlant.cz
Ing. Litošová Petra 482 428 870 petra.litosova@sshlfrydlant.cz
Mgr. Medvědová Renata 482 428 892 renata.medvedova@sshlfrydlant.cz
Mikoláš Jiří 482 428 871 jiri.mikolas@sshlfrydlant.cz
Mikulová Pavlína 482 428 873 pavlina.mikulova@sshlfrydlant.cz
Močárko Martin 482 428 871 martin.mocarko@sshlfrydlant.cz
Ing. Novotný Miroslav 482 428 891 miroslav.novotny@sshlfrydlant.cz
Mgr. Prchalová Tereza 482 428 892 tereza.prchalova@sshlfrydlant.cz
Mgr. Sedláčková Pavla 482 428 890 pavla.sedlackova@sshlfrydlant.cz
Mgr. Sirůčková Ivana 482 428 870 iva.siruckova@sshlfrydlant.cz
Mgr. Solnický Josef 482 428 873 josef.solnicky@sshlfrydlant.cz
Bc. Stejskalová Hana 482 428 878 hana.stejskalova@sshlfrydlant.cz
Ing. Šedivý Petr 482 428 871 petr.sedivy@sshlfrydlant.cz
Šemberková Šárka 482 428 873 sarka.semberkova@sshlfrydlant.cz
Ing. Šerclová Michaela 482 428 891 michaela.serclova@sshlfrydlant.cz
Bc. Šimáňová Marie 482 428 873 marie.simanova@sshlfrydlant.cz
Ing. Šlechta Luboš 482 428 891 lubos.slechta@sshlfrydlant.cz
Štecher Jaroslav 482 312 254 jaroslav.stecher@sshlfrydlant.cz
Ing. Štrom Libor 482 428 871 libor.strom@sshlfrydlant.cz
Mgr. Štrosnerová Eva 482 428 869 eva.strosnerova@sshlfrydlant.cz
Vejběra Milan 482 428 892 milan.vejbera@sshlfrydlant.cz
Vrkoslavová Jana 482 428 892 jana.vrkoslavova@sshlfrydlant.cz
Zahradník Tomáš 482 428 874 tomas.zahradnik@sshlfrydlant.cz

Pracoviště Frýdlant – Zámecká 4003

Úplný název školy: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, pracoviště Frýdlant – Zámecká
Adresa: Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant
E-mail: info@sshlfrydlant.cz
Telefon a fax: 482 362 005
Ředitel školy: Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862, miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz
Vedoucí pracoviště: Mgr. Michaela Bartošová, tel. 482 362 005, michaela.bartosova@sshlfrydlant.cz

Kontakty na další pedagogické pracovníky pracoviště Zámecká

Bc. Marie Bursová 482 362 007 marie.bursova@sshlfrydlant.cz učitelka
Ing. Petr Folke 482 362 003 petr.folke@sshlfrydlant.cz učitel
Ing. Barbora Kracíková 482 362 007 barbora.kracikova@sshlfrydlant.cz učitelka
Ing. Karel Mařík 482 362 002 karel.marik@sshlfrydlant.cz učitel
Ing. Ladislav Sedláček 482 362 000 ladislav.sedlacek@sshlfrydlant.cz učitel
MVDr. Jana Schrammová 482 362 007 jana.schrammova@sshlfrydlant.cz učitelka
Mgr. Pavla Staňková 482 362 000 pavla.stankova@sshlfrydlant.cz učitelka
Ing. Petra Šímová 482 362 007 petra.simova@sshlfrydlant.cz učitelka
M. Králová, K. Pokorná 482 362 009 úklid

Pracoviště Hejnice

Úplný název školy: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, pracoviště Hejnice
Adresa: Lázeňská 349, Hejnice 463 62
E-mail: vachel.jan@leshej.cz
Fax: 482 416 609
Telefon: 482 416 611
Ředitel školy: Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862, miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz
Vedoucí pracoviště: Ing. Jan Vachel, tel. 482 322 260, vachel.jan@leshej.cz

Kontakty na další pracovníky pracoviště Hejnice

482 416 611 Vlaďka Durdisová hospodářka pracoviště
482 416 609 fax
482 416 603 Manfred Michel učitel OV
482 416 606 Ing. Jan Vachel vedoucí pracoviště
482 416 607 sborovna školy
482 416 610 J. Palasczuk údržbář školy
482 416 612 J. Poláček učitel OV
482 416 614 J. Tůmová učitelka OV ZA
482 416 615 J. Fejtková, E. Šidelková školní kuchyně
482 416 616 Petra Zavřelová dílna keramika
482 416 617 Pavel Zoreník, Petra Zavřelová vychovatelé DM Zámeček
482 416 619 L. Mazánek učitel OV
482 416 602 Ing. Jaroslav Palarec, Mgr. Lenka Bönschová Sutnarová vedoucí učitel OV, výchovný poradce
482 416 601 Mgr. Pavla Staňková učitelka TE