Bělíkova 1387 2015 b

KONZULTACE S RODIČI A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI – TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Schůzky s rodiči a zákonnými zástupci se konají

pracoviště Bělíkova, Frýdlant – čtvrtek 21. listopadu 2019 od 14:00 hodin do 16:00 hodin

pracoviště Zámecká, Frýdlant – čtvrtek 21. listopadu 2019 od 15:30 hodin

pracoviště Hejnice – čtvrtek 21. listopadu 2019 od 16.00 hodin.

Vyučující Vám poskytnou informace o prospěchu a chování. 

Těšíme se na Vaši účast.