Bělíkova 1387 2015 b

KONZULTACE S RODIČI A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ ŠKOLY

Schůzky s rodiči a zákonnými zástupci se konají

pracoviště Bělíkova, Frýdlant – čtvrtek 15. listopadu 2018 od 14:00 hodin do 16:00 hodin

pracoviště Zámecká, Frýdlant – středa 21. listopadu 2018 v 15.30 hodin

pracoviště Hejnice – středa 21. listopadu 2018 v 16.00 hodin.

Vyučující Vám poskytnou informace o prospěchu a chování. 

Těšíme se na Vaši účast.