Dokumenty k maturitním zkouškám 2018/2019

Organizační zabezpečení maturitních zkoušek třídy VE 4

Organizační zabezpečení maturitních zkoušek třídy NS 2

Organizační zabezpečení maturitních zkoušek třídy DS 3

Organizační zabezpečení maturitních zkoušek třídy SO 4 – obor OA

Organizační zabezpečení maturitních zkoušek třídy SO 4  obor SČ

Organizační zabezpečení maturitních zkoušek třídy ESO 4 (opravné a náhradní termíny)

Rozhodnutí ředitelky a témata k maturitním zkouškám oboru Sociální činnost – denní forma

Rozhodnutí ředitelky a témata k maturitním zkouškám oboru Sociální činnost – dálková forma

Rozhodnutí ředitelky a témata k maturitním zkouškám oboru Obchodní akademie

Rozhodnutí ředitelky a témata k maturitním zkouškám oboru Podnikání – nástavbové studium

Rozhodnutí ředitelky a témata k maturitním zkouškám oboru Veterinářství

Kritéria hodnocení

Obchodní akademie – Odborné ekonomické předměty a Písemná a elektronická komunikace

Obchodní akademie – Praktická maturiní zkouška

Podnikání – Odborné ekonomické předměty a Účetnictví

Podnikání – Praktická maturitní zkouška

Veterinářství – Praktická zkouška z odborných předmětů

Veterinářství - Nemoci zvířat, Anatomie, Hygiena

Sociální činnost dálková – Přímá a sociálně výchovná péče, Speciální nauky

Sociální činnost dálková – Praktická zkouška

Sociální činnost denní – Přímá a sociálně výchovná péče, Speciální nauky

Sociální činnost denní – Praktická zkouška

Příhláška k maturitní zkoušce ke stažení zde: Přihláška k maturitní zkoušce