Dokumenty k maturitním zkouškám 2017/2018

Rozhodnutí ředitelky školy o stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období – školní rok 2017-2018 pro obory Podnikání, Sociální činnost - denní forma, Sociální činnost - dálková forma, Obchodní akademieEkologie a životní prostředí Veterinářství.

Jmenovací listiny zkušebních komisí maturitních zkoušek pro třídy ESO 4, NS 2 a DS 3.

Organizační zabezpečení maturitní zkoušky třídy ESO 4: obor SČobor OA,   obor Ekg.

Organizační zabezpečení maturitní zkoušky třídy NS 2

Organizační zabezpečení maturitní zkoušky třídy DS 3

Organizační zabezpečení maturitní zkoušky třídy 4.VE

Témata maturitních zkoušek pro jednotlivé maturitní obory naleznete v následujících odkazech pro jednotlivé obory a formy studia.

Příhláška k maturitní zkoušce ke stažení zde: Přihláška k maturitní zkoušce

41-41-M/01 Agropodnikání

V tomto studijním oboru není v letošním školním roce maturitní ročník.