Mikuláš 2018

Mikuláš naděloval!

Ve středu přišel Mikuláš nadělit klientům v Domově U Spasitele v doprovodu čerta a anděla. V jídelně Domova předali malé dárky klientům, kteří tuto akci přivítali s nadšením. Senioři zpívali koledy, přednášeli básničky a vzpomínali na dětství své i svých dětí. Pak Mikuláš se svými společníky navštívil klienty, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko. I tam přinesli spoustu radosti a vzpomínek.

Děkujeme našim žákyním ze třídy PSL 1 Sabině Kováčové, Romaně Strnadíkové, Aničce Stárové a Boženě Slavínské, paní učitelce Honysové a pracovnicím Domova U Spasitele za provedení veleúspěšné adventní akce.

Mikuláš 2018