Bělíkova 1387 2015 b

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče a žáci,
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kterým s účinností od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízeních. Toto nařízení platí až do odvolání. O případných změnách výše uvedených opatření, která vydají příslušné státní orgány, Vás budeme bezodkladně informovat. Informace budou aktualizovány na webových stránkách školy a také prostřednictvím IS Edookit a Bakaláři. V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat sekretariát školy na telefonu 482 428 861.
Mimořádné opatření vydaná MZ zde:
https://www.edulk.cz/…/KORONAVIRUS-MIMORADNA-OPATRENI-VYDAN…

Sledujte pokyny příslušných institucí:
Ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz
Ministerstva školství http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru
KHS Liberec https://www.khslbc.cz/
Portál vzdělávání LK https://www.edulk.cz/default.aspx

Všem rodičům a žákům děkujeme za ohleduplnost a vstřícnost při řešení této nepříjemné situace.

IMG_4123IMG_4124