d4s_5295

Náš učitel získal medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně

Dne 28. března 2018 byl oceněn medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně – za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost Ing. Jan Vachel, který celý svůj profesní život zasvětil rozvoji lesnického učňovského školství, ve funkci mistra odborného výcviku a později zástupce ředitele Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu, vždy poskytoval svým žákům „něco navíc“ tím, že je ve svém volnu připravoval na různé soutěže, v nichž často získávali ocenění, výrazně přispěl k modernizaci technického zabezpečení školy a stál u zrodu mezinárodní soutěže v práci s motorovou pilou „Hejnický dřevorubec“.

Blahopřejeme.

d4s_5288 d4s_5295