Frýdlant  ( FOTO Jaroslav  Appeltauer )

NÁVŠTĚVA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PANA MARIANA JUREČKY NA NAŠÍ ŠKOLE

V pondělí 21. 9. 2015 proběhla pracovní návštěva ministra zemědělství České republiky v Libereckém kraji. V rámci této akce jsme mohli přivítat pana ministra Mariana Jurečku na naší škole (jediné zemědělské a lesnické v kraji).
Pan ministr se setkal s vedením školy, prohlédl si areál, zažil žáky v „akci“ a také s nimi besedoval. Prohlédl si prostory pro teoretickou výuku, viděl ukázky odborného výcviku lesních mechanizátorů a opravářů zemědělských strojů, zajímal se o ubytování žáků a spokojen byl i s obědem, který žáci připravili a pana ministra i s doprovodem obsloužili. Po obědě jsme přejeli na školní farmu a diskutovali o možnostech jejího dalšího rozvoje.
Poté už se vedení školy s panem Jurečkou rozloučilo a jeho cesta pokračovala do Liberce za hejtmanem Libereckého kraje panem Martinem Půtou.
Jsme rádi, že si pan ministr vybral k návštěvě právě naši školu a doufáme, že se mu u nás líbilo.

Mgr. Milan Drechsler, zástupce ředitelky

Frýdlant  ( FOTO Jaroslav  Appeltauer )

Frýdlant  ( FOTO Jaroslav  Appeltauer )