Obory s maturitní zkouškou M – čtyřleté

Přehled ke stažení: Ctyrlete-maturitni-SSHL.pdf

 

Agropodnikání (41 – 41 – M/01), více ke stažení:  Agropodnikani.pdf

Připravuje pracovníky pro oblasti zemědělství, dalších služeb a také pro vlastní podnikání. Absolvent získá řidičské oprávnění T.

 

Veterinářství (43 – 41 – M/01), více ke stažení: Veterinarstvi.pdf

Připravuje pracovníky k uplatnění ve veterinárně technických činnostech a jako asistenty veterinárních lékařů.

 

Ekologie a životní prostředí (16 – 01 – M/01), více ke stažení: Ekologie_a_zivotni_prostredi.pdf

Připravuje specializované pracovníky pro ochranu přírody, kteří budou schopni uplatňovat ekologické poznatky v různých oblastech lidské činnosti.

 

Obchodní akademie (63 – 41 – M/02), více ke stažení: Obchodni_akademie.pdf

Absolvent se orientuje v tuzemské i mezinárodní podnikatelské činnosti, v peněžnictví, v cestovním ruchu i ve veřejné správě.

 

Sociální činnost (75 – 41 – M/01), více ke stažení: Socialni_cinnost.pdf

Připravuje pracovníky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb – ve státní, obecní i soukromé sféře.

 

 

Obory s maturitní zkouškou L – nástavbové

Podnikání (64 – 41 – L/51) – dvouletý (denní forma), více ke stažení: Podnikani.pdf

Rozšiřuje a prohlubuje vědomosti získané v učebních oborech pro oblast samostatného podnikání. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou činnost.

 

Sociální činnost (75 – 41 – L/51) – tříletý (dálková forma), více ke stažení: Socialni_cinnost-DF.pdf

Rozšiřuje a prohlubuje vědomosti získané v učebních oborech. Připravuje pracovníky sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou činnost.

 

DŮLEŽITÉ - Plán dálkového studia na školní rok 2018/2019 ke stažení najdete zde.

Rozpis termínů konzultací na druhé pololetí školního roku 2018/2019 naleznete zde.