Obory s výučním listem H – tříleté

Přehled ke stažení: Trilete-obory-SSHL.pdf

 

Opravář zemědělských strojů (41 – 55 – H/01), více ke stažení: Opravar_zemedelskych_stroju.pdf

Obor se širokým uplatněním. Absolvent zvládá ruční i strojní zpracování kovů, kování a montážní práce. Může získat svářečské průkazy a řidičské oprávnění B,C,T.

 

Zemědělec – farmář (41 – 51 – H/01), více ke stažení: Zemedelec_farmar.pdf

Absolventi zvládnou kvalifikované činnosti v zemědělské prvovýrobě – živočišné i rostlinné. Mohou získat řidičské oprávnění B,C,T. Splňují kvalifikaci potřebnou k čerpání dotací EU.

 

Strojní mechanik (23 – 51 – H/01), více ke stažení: Strojni_mechanik.pdf

Absolvent najde uplatnění v oblasti výroby, opravárenství a servisních služeb, a to nejen ve strojírenské výrobě, ale i v dalších oblastech hospodářství. Může získat svářečské průkazy.

 

Pekař (29 – 53 – H/01), více ke stažení: Pekar.pdf

Absolvent zvládá technologii klasické ruční i automatizované pekařské výroby.

 

Řezník – uzenář (29 – 56 – H/01), více ke stažení: Reznik_uzenar.pdf

Absolvent se učí zpracovávat téměř všechny druhy masa – porážku, bourání, dělení a třídění masa, vařenou a uzenářskou výrobu (včetně výroby specialit).

 

Prodavač (66 – 51 – H/01), více ke stažení: Prodavac.pdf

Absolvent zvládá správný prodej potravinářského zboží, vedení a organizaci provozu, přejímku zboží, skladování a práci s kasou.

 

Kuchař – číšník (65 – 51 – H/01), více ke stažení: Kuchar_cisnik.pdf

Absolvent zvládá přípravu pokrmů i obsluhu zákazníků. Vše v klasickém restauračním provozu i v provozech hromadného veřejného stravování.

 

Zedník (36 – 67 – H/01 ), více ke stažení: Zednik.pdf

Absolvent vykonává samostatné činnosti ve stavebnictví – betonování, zdění, omítání.

 

Lesní mechanizátor (41 – 56 – H/01), více ke stažení: Lesni_mechanizator.pdf

Absolvent vykonává samostatné mechanizované práce v lese s motorovou pilou, křovinořezem a lesnickou mechanizací. Může získat řidičské oprávnění T.

 

Zpracovatel dřeva (41 – 57 – H/01), více ke stažení: Zpracovatel_drevva.pdf

Absolvent se uplatní v pilařských provozech truhlářských a tesařských dílen. Může získat osvědčení pro práci s motorovou pilou.

 

Zahradník (41 – 52 – H/01), více ke stažení: Zahradnik.pdf

Absolvent umí správnou techniku aranžování a vazby květin v květinových síních. Uplatní se při zakládání, úpravě a ošetřování parkové zeleně v zahradnických provozech.

 

 

Obory s výučním listem E – tříleté

 

Strojírenské práce – Technické služby v autoservisu (23 – 51 – E/01), více ke stažení: Technicke_sluzby_v_autoservisu.pdf

Absolvent může vykonávat povolání jako pomocník v pneuservisu, v autoservisu a v mycích boxech.

 

Potravinářská výroba (29 – 51 – E/01), více ke stažení: Potravinarska_vyroba.pdf

Absolvent zvládá základní dovednosti v řeznických, pekařských a kuchyňských provozech.

 

Stravovací a ubytovací služby (65 – 51 – E/01 ), více ke stažení: Stravovaci_a_ubytovaci_sluzby.pdf

Absolvent se naučí připravovat a expedovat jídla teplé kuchyně. Umí přepravovat a ošetřovat základní druhy surovin. Zvládá úpravu lůžka, péče o prádlo a prostředí.

 

Pečovatelské služby (75 – 41 – E/01), více ke stažení: Pecovatelske_sluzby.pdf

Absolvent zvládá práci ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče. Pečuje o klienta, osobní hygienu, stravování, úpravy lůžka a prostředí, péči o prádlo, vede rozhovory s klientem.

 

Zednické práce (36 – 67 – E/01), více ke stažení: Zednicke_prace.pdf

Může vykonávat povolání jako pomocník ve stavebnictví – betonování, zdění omítání.