Bělíkova 1387 2015 b

Oznámení ředitele školy ve věci plateb za ubytování na Domově mládeže

V souvislosti s uzavřením školských zařízení a nemožnosti poskytování ubytování na domově mládeže (které bylo účinné od 11. 3. 2020), bylo rozhodnuto, že ubytování v daném měsíci bude poměrnou částkou sníženo na 320,00 za měsíc březen. Zároveň nebude požadována platba v následujícím období až do zrušení opatření související s uzavřením vzdělávacích institucí.

Z uvedeného důvodu Vás žádáme o zrušení trvalých příkazů k úhradě a nezasílání plateb za ubytování.

Vratka přeplatku bude provedena jednou částkou v průběhu měsíce července a to za všechny měsíce, za které nebylo ubytování poskytnuto.

 

Ve Frýdlantu 24. 3. 2020                                                      Ing. Miroslav Kudrna, ředitel školy