Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

Studijní obory 2.kolo

Učební obory 2.kolo

Nástavbové studium 2. kolo

Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení

Učební obory Studijní obory Nástavbové obory
1. kolo

 

Formuláře přihlášek ke studiu a přihlášku k ubytování na domově mládeže naleznete v následujících odkazech: Přihláška na SŠ, denní forma - formát pdf  formát xlsx Přihláška na SŠ nástavbové studium dálková forma – formát pdf  formát xlsx Přihláška na nástavbové studium denní forma – formát pdf  formát xlsx Přihláška na Domov mládeže – formát docx  formát pdf

Stipendijní program pro žáky vybraných oborů středních škol Libereckého kraje

Bližší informace na těchto odkazech: Přehled oborů Bližší informace