Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

Kritéria a termíny prvního kola přijímacích zkoušek:

pro učební obory a praktickou školu – skupina oborů H, E a C

pro studijní obory – skupina oborů M

pro nástavbové studium – skupina oborů L

Přihlášky se podávají do 1.3.2020.

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje Studijní oddělení, Bělíkova 1387, Frýdlant, 464 01. Otevřeno po – pá od 7 do 14 hodin, tel. 482 428 861, e-mail: info@sshlfrydlant.cz.

1. Základní informace k jednotné přijímací zkoušce

2. Obsah a podoba jednotných testů

Náborový leták si můžete prohlédnout zde.

Formuláře přihlášek ke studiu a přihlášku k ubytování na domově mládeže naleznete v následujících odkazech: Přihláška na SŠ, denní forma – formát pdf   Přihláška na SŠ nástavbové studium dálková forma – formát pdf  Přihláška na nástavbové studium denní forma – formát pdf  Přihláška na Domov mládeže – formát docx  formát pdf

Stipendijní program pro žáky vybraných oborů středních škol Libereckého kraje

Bližší informace na těchto odkazech: Přehled oborů Bližší informace