Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018

Pokyny a kritéria pro třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

Studijní obory

Učební obory

Nástavbové studium

Testy k procvičování najdete zde.

Bližší informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky na střední školy naleznete zde.

Informace o přijímacím řízení pro učební obory podle školského zákona a od 22.4.2017 i výsledky naleznete v sekci Aktuality.

Informace o přijímacím řízení pro studijní obory podle školského zákona a od 28.4.2017 i výsledky naleznete v sekci Aktuality.

Formuláře přihlášek ke studiu a přihlášku k ubytování na domově mládeže naleznete v následujících odkazech:

Přihláška na SŠ, denní forma - formát pdf  formát xlsx

Přihláška na SŠ nástavbové studium dálková forma – formát pdf  formát xlsx

Přihláška na nástavbové studium denní forma – formát pdf  formát xlsx

Přihláška na Domov mládeže – formát docx  formát pdf

Pro uchazeče o maturitní (studijní) obory budou důležité výsledky přijímací zkoušky.

 

 

Stipendijní program pro žáky vybraných oborů středních škol Libereckého kraje

Bližší informace na těchto odkazech: Přehled oborů Bližší informace