rad_svratka

Radešínská Svratka

Radešínská Svratka

11. 9. 2014 se konala v Radešínské Svratce XII. Národní výstava- Den českého strakatého skotu. Agrární komora Libereckého kraje nám, žákům 3. ročníku Veterinářství, umožnila účast na takto velké a zajímavé akci. Byla to pro nás odměna za pomoc s přípravou prvního ročníku Chovatelského dne v Roprachticích, který se konal 21. 5. 2014.

Výstava v Radešínské Svratce byla velmi obsáhlá a zajímavá, účastnili se i zahraniční hosté z různých evropských zemí.

Po oficiálním zahájení ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou a předsedou Svazu chovatelů českého strakatého skotu začali bonitéři z Anglie a Rakouska hodnotit jednotlivé skupiny krav. Nejprve hodnotili prvotelky, následně druhotelky, krávy na třetí laktaci a na závěr přišly na řadu krávy na čtvrtou laktaci a vyšší. Samotné hodnocení je velmi náročné, bonitéři posuzují celou řadu parametrů.

Na výstavě byl k vidění plemenný býk, který vážil 1200 kg. V různých prostorách jsme viděli i další hospodářská zvířata, koně, ovce, prasata, a také zemědělskou techniku. Zhlédli jsme i ukázky westernového ježdění, výcviku pasteveckých psů a obhlédli jsme stánky s různými zemědělskými a chovatelskými potřebami, ani stánky s bohatým občerstvením nezůstaly nepovšimnuty.

Výstavou jsme byli nadšeni, a, i když nám počasí příliš nepřálo, nálada panovala perfektní.

Děkujeme Agrární komoře LK za tuto možnost a těšíme se na další spolupráci.

Za zúčastněné žáky Kateřina Hudecová a Lucie Truhlářová, 3. ročník Veterinářství, SŠHL Frýdlant

 

Fotografie z výstavy

rad_svratka