b

REVITALIZACE PARKU V AREÁLU ŠKOLY V HEJNICÍCH ZAHÁJENA

Revitalizace parku v areálu školy v Hejnicích zahájena.

Na začátku února 2020 byla zahájena práce týkající se kompletní revitalizace lesoparku v Hejnicích, který je součástí areálu Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. Park tvoří řada vzrostlých stromů a rozmanitý keřový porost, rybník s drobným potokem a naučná stezka. Aktuálně je park využíván nejen pro potřeby školní výuky, ale je zde i možnost přístupu pro veřejnost. Zároveň je park využíván i pro aktivity Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, které zde realizuje řadu aktivit pro děti.

Protože se již některé stromy staly provozně nebezpečné a bylo potřeba dát parku nový koncept, dochází prostřednictvím projektu spolufinancovaného ze SFŽP ke komplexní revitalizaci. Konkrétně budou pokáceny odumírající a neperspektivní stromy, dojde k ošetření hodnotných stromů, které tvoří páteřní část parku a zároveň dojde k dosadbě nových dřevin. V rámci obnovy naučné stezky pak budou instalovány lavičky, naučné panely a popisky různých druhů stromů v parku. Ty budou následně sloužit k nauce o přírodě zejména pro děti, ale i širokou veřejnost.

V případě příznivých klimatických podmínek budou práce dokončeny nejpozději do konce května tohoto roku s tím, že součástí projektu je také následná rozvojová péče o nově vysazené stromy a to až do října roku 2023.

Celkové náklady projektu jsou ve výši 1,4 mil. Kč, přičemž Liberecký kraj jako realizátor projektu obdrží dotaci ve výši 770 tis. Kč.

Celková revitalizace parku s obnovou naučné stezky bude do budoucnosti přínosem nejen žákům školy, ale také Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje a široké veřejnosti.

a b c d