Belikova1387_21

Sdělení žákům a zákonným zástupcům žáků k organizaci výuky a hodnocení 2. pololetí školního roku 2019-2020

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

v souvislosti s aktuální legislativou sděluje vedení školy všem žákům školy a jejich rodičům (zákonným zástupcům) následující skutečnosti:

 

PŘÍPRAVA K MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Od 11. 5. 2020 mohou žáci závěrečných ročníků opět navštěvovat školu a využít toto období k přípravě na maturitní zkoušku a závěrečnou zkoušku. Konzultace jsou pro žáky dobrovolné.

V přílohách naleznete:

Rozpis konzultací jednotlivých tříd:
ZF 3     TSA 3      SUS 3      SM 3    SČ 4    PE 3     OZS 3      OA 4      NS 2
Sdělení ŘŠ – Ochrana zdraví a dodržování hygienických zásad - Ochrana zdraví a dodržování hygienických požadavků
Metodický pokyn MŠMT - ochrana_zdravi_ss_kon
Čestné prohlášení žáka/zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Podepsané čestné prohlášení odevzdá žák na své první konzultaci.

Poskytování školního stravování

Stravování žáků ve školní jídelně bude umožněno pro žáky, kteří budou docházet na konzultace zaměřené na přípravu k maturitní a závěrečné zkoušce. Výdej obědů bude probíhat od 11:30 hodin do 13:00 hodin.

PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE PRO ŽÁKY KONČÍCÍCH ROČNÍKŮ
Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám. Všichni žáci i zaměstnanci domova mládeže nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) a starat se o jejich čistotu a desinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže. Na každém pokoji může být ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.

V příloze naleznete:

Metodika – ochrana zdraví DM - ochrana_zdravi_DM

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Dne 27. 4. 2020 byla schválena Vyhláška č.211/2020 Sb. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku na základě vyhlášky č.211/2020 Sb. platí pro všechny žáky školy

V přílohách naleznete:

  1. Sdělení ŘŠ – Hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků – 2. pololetí školního roku 2019-2020…
  2. Vyhláška č.211/2020 Sb. - Vyhláška 211-2020
  3. Metodika hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020 - Metodika hodnocení

V případě jakýchkoliv dotazů k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se můžete obrátit na konkrétní vyučující, třídní učitele, případně vedení školy.

 

VÝUKA ŽÁKŮ NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ
Prozatím se nepočítá s pravidelnou docházkou pro žáky nižších ročníků, kteří se nepřipravují na maturitní nebo závěrečné zkoušky. Prezenční výuka je nahrazena distanční výukou dle zadání od vyučujících.

 

AUTOŠKOLA A SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

Od 11. 5. 2020 je umožněna praktická výuka autoškoly a svářečské školy pro žáky končících ročníků.