bez názvu

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST

 V prosinci se žáci školy zúčastnili školního kola 9. ročníku soutěže Finanční gramotnost (SFG) vyhlašované MŠMT.
 Soutěž Finanční gramotnost organizuje spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z. s. ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR).
Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole.
Školní, okresní a krajská kola se konají prostřednictvím on-line soutěžního systému.
Cílem je pomoci zatraktivnit výuku finanční gramotnosti u žáků. Doplňovat znalosti, ověřovat jejich úroveň a seznamovat žáky se světem peněz a s problematikou finanční gramotnosti jako takové, která najde uplatnění v každodenním životě.
Ve školním kole soutěžilo 63 žáků.
Na 1. místě se umístil Petr Kozák z OA4, na 2. místě se umístil Marek Donát z NS1 a na třetím místě Adriana Redžepi z OA3. Tito žáci vytvoří soutěžní tým pro okresní kolo.
Dalšími oceněnými jsou na 4. místě Jan Čížek z OA2, 5. místě Ilona Mauerová z FP3 a Jiří Veselý z OA4, kteří obdrží diplomy.
Děkujeme všem soutěžícím za projevenou snahu bez předchozí přípravy.