V souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) je na naší škole zřízena školská rada.

V současné době jsou jejími členy:

Filip Buchar – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky – vzešel z doplňovacích voleb konaných 24.9.2019

Jiří Mikoláš – za zřizovatele

Magdalena Nitrová – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Miroslav Novotný – za pedagogické pracovníky – předseda školské rady

Ing. Hana Vidnerová – za zřizovatele

Jana Tůmová – za pedagogické pracovníky

Zápis z jednání školské rady ze dne 8.10.2019

Zápis z jednání školské rady dne 29.1.2019