V souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) je na naší škole zřízena školská rada.

V současné době jsou jejími členy:

Anna Hladíková – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Josef Jadrný – za zřizovatele

Magdalena Nitrová – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Miroslav Novotný – za pedagogické pracovníky – předseda školské rady

Hana Petříčková – za zřizovatele

Jana Tůmová – za pedagogické pracovníky

Zápis z jednání školské rady dne 29.1.2019

Doplňovací volby do školské rady proběhnou 24.9.2019. Podrobnosti zde. Kandidátní listinu naleznete zde.