cropped-cropped-footercommunity-e1513599334240

Sociální služby plánujeme i v SŠHL

Ve čtvrtek 27. září 2018 jsme v naší škole přivítali členky pracovní skupiny Senioři a Osoby se zdravotním postižením, které se zúčastnily v kongresovém sále SŠHL  jednání v rámci komunitního plánování Frýdlantska.

Schůzku zahájila manažerka komunitního plánu Mgr. Lenka Porubská, poté předala slovo statutárnímu zástupci SŠHL Mgr. Milanu Drechslerovi. Ten přítomné dámy seznámil se studijními a učebními obory naší školy, především však s obory, které se sociální oblastí přímo souvisí tj. Sociální činnost a Pečovatelské služby. Hovořil i záměru iniciovat vytvoření tříletého učebního oboru Pečovatel, pečovatelka (pracovní název). Na vzniku tohoto oboru by se naše škola chtěla podílet i pilotovat výuku teorie a praxe.

Mgr. Eva Kašíková pak seznámila zúčastněné s možnostmi dalšího uplatnění, odbornými kompetencemi a možnostmi dalšího studia absolventů těchto oborů.

Během jednání pak dále zazněly informace např. o nově vznikající odbočce Tulipánu v budově frýdlantské pošty, otevření Centra sociálních služeb ve Frýdlantě, tvorbě katalogu sociálních služeb atd.

V závěru setkání všichni ocenili příjemné prostředí a skvělé občerstvení, které připravily učitelky odborného výcviku Bc. Marie Šimáňová a pí. Mikulová spolu s žáky 1. ročníku oboru Kuchař- číšník.

Mgr. Eva Kašíková