V létě roku 2015 byla podepsána smlouva mezi naší školou a akciovou společností ZOD Brniště. Tato smlouva má pomoci podporovat studium v oborech Agropodnikání a Zemědělec-farmář. V rámci této dohody se ZOD Brniště bude podílet na stipendijním programu pro tyto obory a nabídne také absolvování praxí pro studijní obory Agropodnikání, Veterinářství, Obchodní akademie a Ekologie a životní prostředí. Praxi mohou absolvovat i žáci učebních oborů Zemědělec-farmář, Opravář zemědělských strojů, Řezník-uzenář a Zahradník. Konkrétní rámec spolupráce je podrobněji popsán zde. Smlouva o spolupráci mezi Libereckým krajem, SŠHL Frýdlant, a ZOD Brniště je zde. Další informace o možnostech studia a také o budoucím uplatnění v praxi naleznete na stránkách Jdi na zemědělku