2

STIPENDIJNÍ PROGRAM MAGNA, s.r.o.


Žák oboru Strojní mechanik Jan Bednář, díky nově navázané spolupráci se společností MAGNA, s.r.o., byl za pracovní nasazení, aktivitu, kvalitu práce a samostatnost zařazen do vyšší kategorie stipendijního programu společnosti MAGNA a může se tak těšit vyššímu ohodnocení – cca 10.000,- Kč/měsíc.

Velké poděkování Honzovi, že obstál v tvrdé konkurenci a může se stát příkladem pro další naše žáky, kteří absolvují nebo budou absolvovat odborný výcvik ve společnosti MAGNA, s.r.o.

1