2

SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI A 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ LESNICKÉ ŠKOLY V HEJNICÍCH

Hubert s krásnou Dianou na koních, lovecký doprovod, sokolníci, psovodi, trubači a přátelé myslivosti. Ti všichni byli v pátek dopoledne součástí průvodu v Hejnicích, kde se konaly tradiční Svatohubertské slavnosti. Cílem akce, kterou Hejnická lesárna poprvé uspořádala již v roce 1992, je v duchu tradic poděkovat za práci všem, kteří se starají o přírodu, les i lesní zvěř.

Letošní Svatohubertské slavnosti byly spojeny s významným výročím Hejnické lesárny – 70. let od založení.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 11 10