Belikova1387_21

TERMÍNY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

MŠMT zveřejnilo termíny jednotných přijímacích zkoušek. Ve školním roce 2019/2020 se uskuteční na čtyřleté obory vzdělání včetně oborů nástavbového studia 8. června 2020 v 8:30 hodin.

Součástí přijímacího řízení bude test z českého jazyka a literatury a matematiky v rámci jednotného přijímacího řízení do středních škol.

Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení. čestné prohlášení

Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 k Ochraně zdraví při konání přijímacích zkoušek: ochrana zdraví PZ, MZ, ZZ