4

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU VE FRÝDLANTU

Ve spolupráci s městem Frýdlant a neziskovou organizací UMÍME SI POMÁHAT z.s., rozšiřuje NAŠE ŠKOLA spolupráci s ČESKOU ZEMĚDĚLSKOU UNIVERZITOU a stává se konzultačním střediskem UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU.

Studium bude zahájeno 8. 10. 2019.
Výuka bude probíhat na pracovišti Zámecká, Frýdlant celkem v šesti semestrech.

Termíny konzultací v zimním semestru:
08. 10., 22.10., 05. 11., 19. 11., 03. 12., 17. 12.

Kontaktní schůzka pro seniory s bližšími informacemi proběhne v termínu 16. 09. 2019 od 16:00 hodin v obřadní síni na radnici ve Frýdlantu.

1 2 3 4