4

VE FRÝDLANTU BYLA ODSTARTOVÁNA UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

1 2 3 4

Virtuální univerzitu třetího věku mohou nově ve Frýdlantě studovat místní senioři, případě invalidní důchodci. Umožňuje jim to projekt České zemědělské univerzity v Praze, na kterém se vedle Města Frýdlant podílí i naše škola  (SŠHL). Virtuální univerzita byla oficiálně zahájen ve středu 9. října 2019 v prostorách SŠHL za přítomnosti starosty Frýdlantu Ing. Dana Ramzera a ředitele školy Ing. Miroslava Kudrny. Přihlášky ke studiu mohou zájemci odevzdávat ještě do 22. října 2019.

„Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) je přívětivější obdoba univerzity třetího věku. Jejím cílem je také ve Frýdlantě vzdělávání a setkávání seniorů,“ říká za koordinátora tohoto vzdělávání, kterým je nezisková organizace Umíme si pomáhat, z. s., Ing. Barbara Vítková.

Studium bude probíhat ve dvou semestrech, zimním (říjen – prosinec) a letním (únor – duben). „Standardní délka studia je 3 roky (6 semestrů) a je zakončeno slavnostní promocí. V případě zájmu je možné studium libovolně prodlužovat. Zároveň je ale možné studovat jen některé semestry. Dnes (9. 10.) jsme zahájili zimní semestr, jehož tématem je Etika jako východisko z krize společnosti,“ doplňuje Barbara Vítková.