91480475_2980101278716041_3962949191394656256_n

Výchovné a studijní poradenství

Upozorňujeme žáky i rodiče, že vedoucí výchovná poradkyně školy je vám pro konzultace k dispozici i v době uzavření školy. Komunikace je možná mailem na eva.strosnerova@sshlfrydlant.cz.

Obracejte se zejména v otázkách studia, dalšího studia na VŠ, výchovných a studijních problémů, ale i v otázkách osobních obtíží souvisejících se současnou krizí. V takových případech je možnost zprostředkování odborné pomoci.