DSCN0251

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a stanovení kritérií pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení: 1. března 2019

1. kolo nástavbové studium

1. kolo studijní obory

1. kolo učební obory