dscn0446_1440

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 – UČEBNÍ OBORY

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení: 31. května 2019.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a stanovení kritérií pro přijímání žáků do 1. ročníku učební obory