1

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – UČEBNÍ OBORY

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a stanovení kritérií pro přijímání žáků do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 – kategorie vzdělání H, E

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění.

Obory vzdělání, forma vzdělávání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

 Kód oboru  Název oboru  Forma
studia 
Délka
studia 
 Počet žáků
1. ročníku
Stipendium
23-51-H/01 Strojní mechanik denní 3 5 ANO
29-53-H/01 Pekař denní 3 5 ANO
29-56-H/01 Řezník – uzenář denní 3 6 ANO
41-51-H/01 Zemědělec – farmář denní 3 2 ANO
41-52-H/01 Zahradník denní 3 15 ANO
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů denní 3 5
41-56-H/01 Lesní mechanizátor denní 3 12 ANO
41-57-H/01 Zpracovatel dřeva denní 3 10 ANO
65-51-H/01 Kuchař – číšník denní 3 5
66-51-H/01 Prodavač denní 3 5
23-51-E/01 Strojírenské práce – Technické služby v autoservisu denní 3 10
29-51-E/01 Potravinářská výroba denní 3 2
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 5
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby denní 3 2
75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 2

Termín odevzdání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení – do 30. června 2020

Podrobné informace pro podávání přihlášek ke studiu: 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY

1