OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání pro 3. kolo přijímacího řízení: do 31. srpna 2019.

nástavbové studium

studijní obory

učební obory